KALİTE POLİTİKAMIZ


ÇEVRE POLİTİKASI
Doğanın bize bahşettiği kaynak ve materyallerle üretim yaptığımızın bilincinde olarak, her türlü canlının ve onların gelecek nesillerinin yaşam koşullarını korumak ve iyileştirmek sorumluluğunu hissediyoruz.

Kurumsal misyonumuz olarak doğal çevreyi korumak ve çevresel anlayışımızı geliştirmek için çalışanlarımız, düzenleyiciler, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, sivil toplum kuruluşları, kamu yetkilileri ve diğer ilgili paydaşlarla iletişimimizi geliştiriyoruz.

Bu çerçevede doğayı korumak için ilgili yasa ve yönetmeliklere uyma yükümlülüklerimiz temel olmak üzere, aşağıdaki prensipleri kabul ve takip ediyoruz.

Sosyal sorumluluk sahibi olmak.

Çevre koruma hedefine ulaşmak için sürekli iyileştirme.

Verimli kaynak tüketimi için mühendislik iyileştirmeleri.

Tüm çalışanlarımıza çevre koruma bilincini aşılamak.

KALİTE POLİTİKASI
Sürekli gelişime olan bağlılığımızla, Kalite, bütün faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Uluslararası kalite standartları temel olmak üzere, mükemmeliyetçi iş anlayışımız, başarılarımızın uzun vadeli sürdürülebilirliği için vazgeçilmezdir.

ÇALIŞANLAR

Katılımlarını, yaratıcılıklarını ve ekip çalışmasını teşvik ederek, tüm çalışanlarımızın gelişmesi için ortam yaratıyoruz. Her çalışanın katkısına değer veriyoruz. Çalışanlarımıza her zaman insan onuruna yakışır şekilde ve saygılı davranıyoruz. Herkesin öğrenebileceği ve gelişebileceği olumlu ve işbirlikçi bir işyerini teşvik ediyoruz.

Tüm yasal, düzenleyici, kurumsal ve müşteri gereksinimlerinin üzerinde standartlara sahip, güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

MÜŞTERİLER

Müşterilerimizle, ihtiyaçlarını tespit etmemize, etkin bir şekilde yanıt vermemize ve beklentilerini aşmamıza olanak tanıyan bir ortaklık ilişkisi kurarak, müşteri hizmetleri ve teknik destek çözümlerinin sağlanmasında farklılaştırılmış ve katma değerli bir iş birliği geliştiriyoruz.

Verimli hizmetimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve aşan, yüksek katma değerli ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz.

LİDERLİK

Ekscut Kesici Takımlar Yönetim Ekibi, Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi konusunda çalışanlara önderlik etmeyi, örnek olmayı ve sorumluluk almayı taahhüt eder.

Kalitenin, kuruluşumuzun tüm üyelerinin en öncelikli hedefi olması için, Ekscut Kesici Takımlar içinde bütün kaynaklar sağlanmaktadır.

Etkin liderlik ve destek ile her çalışan, Kalite Sisteminin önemini, sisteme katkıda bulunma sorumluluğunu ve Ekscut Kesici Takımlar’ın başarısıyla doğrudan ilişkisini doğru bir şekilde anlayacaktır. Her çalışan, şirket içindeki rolünün gerektirdiği görevleri yerine getirmekten sorumludur ve bunu sağlamak için ihtiyacı olan bütün eğitimler verilecektir.

SÜREKLİ GELİŞME

Ekscut Kesici Takımlar olarak, performansımızı, süreçlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. En iyi sonuçları elde etmek için, gerekli olan stratejileri ve hedefleri belirleyip, sürekli ölçüm ile sonuçları gözden geçiriyoruz.